Partneri EDU.Lab

Scania je popredným svetovým poskytovateľom riešení v oblasti dopravy. Spoločne s našimi partnermi a zákazníkmi sa uberáme smerom k udržateľnému systému dopravy. V roku 2020 sme našim zákazníkom dodali 66 900 nákladných vozidiel, 5 200 autobusov a tiež 11 000 priemyselných a lodných pohonných systémov. Spoločnosť Scania, ktorá bola založená v roku 1891, aktuálne pôsobí vo viac ako 100 krajinách a zamestnáva približne 50 000 ľudí.Výskum a vývoj prebieha najmä vo Švédsku. Výrobné závody sa potom nachádzajú v Európe a Latinskej Amerike s regionálnymi produktovými centrami v Afrike, Ázii a Eurázii. Scania je súčasťou skupiny TRATON koncernu Volkswagen.

Zistiť viac

Podporovatelia EDU.Lab

Novodobá spolupráca Škoda Auto a.s. – Strojnícka fakulta TU v Košiciach trvá od roku 2013, kedy bola podpísaná Zmluva o spolupráci v oblasti vzdelávania. Vzhľadom na dlhoročnú tradíciu výuky CAx systému CATIA od Dassault Systèmes na SjF TUKE sa vo vývojovom centre Škoda Auto v Mladej Boleslave zamestnalo viacero absolventov. CAx systém CATIA je nosným CAx systémom v koncerne VW Group. Keď sa na oddelení vyhladzovania povrchov vo Vývojovom centre Škoda Auto zišlo viacero absolventov SjF TUKE, vtedajší vedúci oddelenia vyhladzovania povrchov prišiel s myšlienkou zadania študentského projektu „Návrh hliníkového disku automobilu“. Cieľom projektu bolo motivovať študentov pre prácu v automotive, ktorí boli schopní spraviť niečo nad rámec študijných povinností. Úlohou bolo navrhnúť dizajnové riešenie hliníkového disku a spraviť jeho pevnostnú analýzu. Od roku 2013 sa vďaka tomuto projektu zamestnalo približne 50 absolventov v rôznych oddeleniach v oblasti vývoja automobilov v Mladej Boleslave. Každoročne spoločne organizujeme workshop o procese vývoja automobilov na pôde SjF TU v Košiciach, kedy medzi našich študentov prichádzajú odborníci z rôznych oddelení vývoja prezentovať proces vývoja automobilu. Mnohí z odborníkov sú už absolventmi SjF TU v Košiciach, ktorí sa plnohodnotne podieľajú na vývoji automobilov ŠKODA.

Zistiť viac

Ústav automobilovej mechatroniky bol zriadený k 1. júlu 2013 ako pedagogické a vedecko-výskumné pracovisko FEI STU v Bratislave. Zriadenie ústavu bolo logickým vyústením zámerov vedenia FEI STU vytvoriť taký ústav, ktorý by zohľadňoval súčasné požiadavky a potreby automobilového priemyslu. Ústav automobilovej mechatroniky garantuje nové moderné akreditované študijné programy v odbore Mechatronika. Mechatronika spája informačno-komunikačné technológie, elektronické systémy, mechaniku a automatizáciu do jedného celku. Bez informatiky sa teda mechatronické zariadenie v dnešnej dobe nezaobíde. Mechatronika je odbor, ktorý je určený pre študentov, ktorí chcú vidieť súvislosti, prepojenia. Je pre ľudí, ktorí vidia tento svet ako miesto plné fascinujúcich dejov, ktoré chcú skúmať. Je pre ľudí, ktorých bavia informačno-komunikačné technológie, ale chcú nahliadnuť do sveta techniky trošku hlbšie. Je pre ľudí, ktorí sa neboja nových vecí a ktorí nemajú strach spoznávať svet okolo seba očami technika.

Zistiť viac

Technologická gramotnosť je projekt, ktorý si kladie za cieľ edukovať mladistvých v odbore moderných technológií. Hľadáme dokonalé spojenie medzi akademickou pôdou a praxou. Projekt umožňuje nahliadnuť pod pokrievku moderných technológií používaných na fakulte elektrotechnickej ČVUT v Prahe a v ŠKODA Auto a.s., ich použitie v praxi a zároveň odhaľuje študentom ich možnú budúcnosť.

Študentom bližšie predstavujeme aktuálne novinky z oblastí elektromobility, umelej inteligencie, kyberbezpečnosti, 5G a IOT. V rámci nášho vzdelávacieho portálu sa môžu aj bližšie Zistiť aj o dobývaní vesmíru, kryptomenách, blockchaine, 3D tlači, robotike a dronoch, logistike a vývoji HW A SW.

Zistiť viac

ŠKODA AUTO Vysoká škola bola založená v roku 2000 najväčším a najdynamickejšie sa rozvíjajúcim výrobcom automobilov v Českej republike, spoločnosťou ŠKODA AUTO a.s. Už 20 rokov je ŠKODA AUTO Vysoká škola lídrom vo vzdelávaní budúcnosti, prispieva k modernizácii českého vysokého školstva a pripravuje študentov na budúcnosť 4.0.
Vysoká škola poskytuje svojim študentom množstvo finančných výhod a ďalších benefitov. Študovať súkromnú vysokú školu úplne zadarmo? Na ŠAVŠ je to možné.

Zistiť viac

Fakulta strojárenská (FS) Ústav technológie obrábania, projektovania a metrológie sa zaoberá celým radom akademických i priemyselných projektov. Skupina technologického projektovania sa v rámci činností ústavu zameriava na priemyselné inžinierstvo. Jednou z činností je optimalizácia a automatizácia montážnych procesov. Našim cieľom je stať sa špičkovým pedagogickým a vedeckým pracoviskom uznávaným doma aj v zahraničí. Aktívne sa podieľame na harmonizácii európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru tak, aby sme boli s Európskym systémom kompatibilní, pre svojich poslucháčov atraktívny a aby sme zodpovedali potrebám spoločnosti.

Zistiť viac

Západočeská univerzita v Plzni (skrátene ZČU) je univerzitná česká vysoká škola sídlom v Plzni, ktorá bola založená roku 1991 zlúčením Vysokej školy strojnej a elektrotechnickej a Pedagogickej fakulty v Plzni.
Západočeská univerzita patrí medzi najúspešnejšie školy v Českej republike. Všetko môže doložiť štatistikami aj udelenými medzinárodnými prestížnymi oceneniami. Majú však viditeľnejšie meradlo. Úspechy študentov v najrôznejších oblastiach techniky, humanitných a zdravotníckych odborov i umení sú obdivuhodné. ZČU má významné postavenie medzi univerzitami v Českej republike aj v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. V roku 2012 získala certifikát ECTS Label, ktorý potvrdzuje, že študijné prostredie na ZČU zodpovedá európskym štandardom.

Zistiť viac

ABB je popredná globálna technologická spoločnosť, ktorá podnecuje transformáciu spoločnosti a priemyslu k dosiahnutiu produktívnejšej a trvalo udržateľnejšej budúcnosti. Prepojením softvéru s portfóliom elektrotechniky, robotiky, automatizácie a pohonov ABB posúva hranice technológií na vyššiu úroveň výkonnosti. Úspech spoločnosti ABB, ktorá je špičkou v odbore viac ako 130 rokov, tvorí 105 000 talentovaných zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta.

ABB Robotika a automatizácia je priekopníkom v oblasti robotiky, automatizácie strojov a digitálnych služieb. Ponúka inovatívne riešenie radu rôznych priemyselných odvetví, od automobilového priemyslu cez elektroniku až po logistiku. Ako jeden z najväčších svetových dodávateľov robotiky a automatizácie strojov sme už dodali viac ako 500 000 robotických riešení. Pomáhame našim zákazníkom všetkých rôznych veľkostí zvyšovať produktivitu, flexibilitu a jednoduchosť a zlepšovať kvalitu výroby. Podporujeme prechod našich zákazníkov ku kolaboratívnym a na internet pripojeným továrňam budúcnosti. ABB Robotika a automatizácia zamestnáva cez 10 000 zamestnancov vo viac ako 100 lokalitách a 53 krajinách.

Zistiť viac

Prusa Research je rýdzo česká firma založená Josefom Průšom sídliacou v Prahe. Od založenia udáva tempo aj trendy v oblasti 3D tlače - pracuje tu vyše 600 ľudí a mesačne rozošleme do celého sveta viac ako 9 000 tlačiarní. Stali sme sa najrýchlejšie rastúcou technologickou firmou v strednej Európe podľa Deloitte, pričom priemerný rast meriame v tisíckach percent. Aj napriek tomu ale máte pri príchode do Prusa Research pocit, ako by ste vstúpili do garáže nejakého vášnivého majstra. A tá garáž zaberá celý areál v Holešoviciach. A pri pohľade na vývoj a možnosti 3D tlače... Sme stále na začiatku!

Zistiť viac

T-Mobile Czech Republic, a.s. je česká telekomunikačná spoločnosť prevádzkujúca rovnomennú mobilnú sieť, ktorá začala roku 1996 pôsobiť najprv pod menom Paegas.
V súčasnej dobe sa jedná o najväčšieho operátora v ČR, ktorý poskytuje mobilné služby už 6,3 miliónom zákazníkov. Neustále inovuje a rozširuje mobilnú infraštruktúru a ako digitálny líder T-Mobile zásadne prispieva digitalizácii Česka budovaním a rozvojom optickej infraštruktúry s cieľom naplniť svoju dlhodobú víziu o Prepojenej krajine. T-Mobile je stabilným a silným partnerom malých aj veľkých firiem, ktorým ponúka najmodernejšie datacentrá a pokročilé riešenia pre bezpečnú a spoľahlivú správu dát. Operátor cielene podporuje neziskové organizácie a znevýhodnené skupiny a pomáha pri mimoriadnych udalostiach.

Zistiť viac