Technológie EDU.Lab

Plánovanie / kreativita

Umelá inteligencia (AI - Artificial Intelligence) sa dnes už bežne používa pri plánovaní výroby vozidla, jeho výrobe, ale je aplikovaná aj vo vozidle samotnom. Novinka na poli AI ChatGPT nám je schopná napísať textové popisy, ale môžeme si s ňou aj chatovať a nechať si od nej poradiť so svojim problémom alebo nám naprogramuje jednoduchý kód.

Keď nám dochádzajú kreatívne nápady, môžeme si nechať pomôcť od Dall-E. Táto AI nám je schopná na základe napísaného textu generovať rôzne obrázky vrátane návrhov interiéru kancelárií podľa našich požiadaviek.

V dnešnej dobe nám ale nestačí iba slovný popis a 2D obrázok. Čím ďalej častejšie je vyžadovaný aj digitálny 3D model daného objektu. Ten si je možné zobraziť na bežnom monitore, ale vďaka novému konceptu je možné preniesť 3D model na nový typ obrazovky a prezrieť si ho skutočne v 3D.

Tímová spolupráca

Každý musí mať možnosť komunikovať s každým a zároveň vedieť, čo sa deje na iných oddeleniach. Ako bude tento spôsob komunikácie prebiehať v budúcnosti a ako bude vyzerať školenie zamestnancov?

V budúcnosti sa budú pravdepodobne takmer všetci zamestnanci školiť vo virtuálnej realite. Už dnes sa táto technológia používa, pretože u nej nie je riziko poškodenia reálnych súčastí a často je aj rýchlejšie a názornejšie. U nás si ju budete môcť vyskúšať na aplikácii, ktorá vás bude učiť napríklad lakovať vozidlo.

Reálne je možné vo virtuálnej realite vykonávať okrem školenia aj prehliadky výrobných hál vrátane ich všetkého vybavenia. Napríklad na Fakulte strojárenskej na ČVUT v Prahe môžu študenti počas štúdia navrhnúť výrobnú halu a pokiaľ sú úspešní, previesť ju do virtuálnej reality. Vo výsledku to má dopad aj na samotných pracovníkov, pretože si pri návrhu pracoviska môžu technici skúsiť, ako komfortné prostredie pre pracovníkov pripravili ešte pred realizáciou samotného projektu.

Priemysel 4.0

Bezpečnosť zamestnancov je pre firmy kľúčová. V dnešnej dobe vídame „hlúpe“ robotické pracoviská zatvorené v klietke. Prečo? Pretože robotické ramená nie sú schopné vnímať svoje okolie a v prípade vstupu operátora do ich pracovného priestoru by mu mohli ublížiť. Vďaka pokroku sa ale čoraz častejšie vo firmách objavujú tzv. kolaboratívne roboty, ktoré v klietke už byť zatvorené nemusia. Sú schopné vnímať svoje okolie a v prípade kolízie s človekom sa zastavia a neohrozia ho. U nás sa študenti dozvedia, kde sa tieto roboty v praxi používajú.

Veľa úloh pri výrobe môže byť ťažko zapamätateľných a bolo by ľahké pri ich plnení urobiť nejakú chybu. Preto napríklad zamestnanci Centrálneho technického servisu v Škoda Auto tvoria návody v rozšírenej realite a pomocou okuliarov HoloLens zobrazujú pracovníkom doplňujúce informácie, ako je poradie úloh, umiestnenie potrebného náradia atď. U nás si študenti vyskúšajú, aké jednoduché a intuitívne to je.

Všetky tieto systémy sú veľmi užitočné, ale ich prínos pre firmu môže ešte znásobiť vytvorenie „Modernej haly“, tzv. digitálneho dvojčaťa. V rámci priemyslu 4.0 s využitím 5G sietí sa spája všetko do fungujúceho celku, v ktorom môžeme sledovať vyťaženie jednotlivých strojov, opotrebenie nástrojov, energetickú sebestačnosť, ale aj zabudnuté otvorené dvere.

Prototyp

V rámci výrobného procesu si občas musíme pomôcť 3D tlačou a následnou skúškou vytlačeného prototypu. 3D tlač je technológia, ktorá sa vo firmách používa čoraz častejšie. V Škoda Auto môžeme naraziť na tlačovú farmu 3D tlačiarní od PRUSA RESEARCH, ktoré tvoria plastové prípravky, prototypy atď. Fakulta strojárenská ČVUT v Prahe má dokonca vlastné metalické 3D tlačiarne a jej odborníci v spolupráci so Škoda Auto vytvárali už mnoho kovových výtlačkov. Ideálnym príkladom je konformné chladenie, ktoré nebolo možné takto kvalitne inou technológiou vytvoriť.

Vďaka 3D tlači je tiež možné znova vytvoriť už existujúce súčasti s podstatne nižšími nákladmi. Ako ale vytvoriť potrebný 3D model? Jednou z možností je súčasť namerať a prácne vymodelovať. Dnes je ale možné súčasť oscanovať 3D scannerom, ktorý vám uľahčí veľa práce.

Kyberbezpečnosť

Kyberbezpečnosť sa v dnešnom prepojenom svete stáva čoraz dôležitejšou. U nás si budete môcť načítať QR kód, pomocou ktorého zistíte, čo všetko dokážeme o vás a vašom zariadení zistiť. Ďalej si budú študenti môcť vyskúšať, ako umelá inteligencia dokáže zbierať a vyhodnocovať dáta o nich aj bez ich súhlasu. Napríklad pri spracovaní kamerového záznamu je možné odhadnúť váš vek, pohlavie, výšku, váhu alebo napríklad koľko % času ste dávali pri prednáške v škole pozor. V edukačnom kamióne je pre vás pripravená malá ukážka týchto schopností.

Enyaq iV

O elektromobilite sa hovorí stále častejšie a všetko naznačuje tomu, že sa s elektromobilmi v budúcnosti budeme na cestách stretávať čoraz viac. Pri elektromobile Enyaq iV sa študenti dozvedia viac informácií o tejto prichádzajúcej zmene. Povieme im napríklad o výzvach, ktorým musí elektromobilita čeliť, ako je hmotnosť, životnosť alebo aj bezpečnosť batérie. Dôležité je si uvedomiť, že nie všetky výzvy sa nachádzajú priamo v elektromobile, ale aj mimo neho. Jednou z takýchto veľmi dôležitých výziev je napríklad vybudovanie potrebnej infraštruktúry.

Okrem všeobecných informácií platných pre všetky elektromobily sa študenti dozvedia aj konkrétne zaujímavosti týkajúce sa vozidla Enyaq iV. Viete koľko má elektromotorov a kde sa nachádza? Zaujímalo by vás, čím je svetovo výnimočná montážna linka, na ktorej sa vyrába?

Trenažér

Vo vonkajšej expozícii si študenti budú môcť sadnúť na bicykel a vyskúšať si, koľko energie dokážu zo seba vydať. Vďaka tomu si budú môcť predstaviť, aké obrovské prúdy a výkony sú potrebné na prenos energie.

Premýšľali ste napríklad nad tým, prečo sú na rýchlodobíjacích staniciach také hrubé káble, alebo prečo je nabíjanie striedavým prúdom pomalšie, než nabíjanie jednosmerným prúdom?

Scania

Scania je jedným z najväčších švédskych výrobcov nákladných automobilov, autobusov a lodných a priemyselných motorov. V súčasnosti je Scania jediným výrobcom v Európe, ktorý vyrába ťahače s osemvalcovými motormi. Ročná produkcia je cca 100.000 ks nákladných áut, 10.000 autobusov a 10.000 motorov.

Spoločnosť Scania, ktorá bola založená v roku 1891, aktuálne pôsobí vo viac ako 100 krajinách a zamestnáva približne 50 000 ľudí. Výskum a vývoj prebieha najmä vo Švédsku. Výrobné závody sa potom nachádzajú v Európe a Latinskej Amerike s regionálnymi produktovými centrami v Afrike, Ázii a Eurázii. Scania je súčasťou skupiny TRATON koncernu Volkswagen.

Od októbra 2021 sa v hlavnom závode v Mladej Boleslavi používajú dva nákladné automobily s elektrickým pohonom, čo je súčasťou rozsiahlych opatrení na trvalo udržateľný rozvoj v oblasti výroby a logistiky. Spoločne so stratégiou „Green Future“ sú pevnou súčasťou smerovania spoločnosti k udržateľnej budúcnosti.

Dojazd lokálne bezemisných nákladných automobilov činí na jedno nabitie batérií približne 80 kilometrov a dobiť batérie na plnú kapacitu trvá 4,5 hodiny. Na 100 kilometrov jazdy spotrebujú zhruba 200 kWh elektriny. Používaním týchto vozidiel plánuje Škoda Auto ušetriť 60 ton CO2 ročne.